Välkommen!

Välkommen till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr sidor för sökande och bidragsadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om bidrag samt anhålla om utbetalning av och rapportera för beviljat bidrag. 

Ansökningstid för stiftelsens bidrag är årligen 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. Notera att vi har två separata ansökningsblanketter; en blankett för ordinarie bidragsansökningar och en blankett för lägerskolstipendier.

Första gången? Registrera dig här.


Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Inga ansökningsrundor är öppna för tillfället