Välkommen!

Välkommen till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr sidor för sökande och bidragsadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om bidrag samt anhålla om utbetalning av och rapportera för beviljat bidrag. 

Ansökningstid för stiftelsens bidrag är årligen 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. Notera att vi har två separata ansökningsblanketter; en blankett för ordinarie bidragsansökningar och en blankett för lägerskolstipendier.

Första gången? Registrera dig här.


Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Ändamålet för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr är att bevilja bidrag för projekt och verksamhet som stödjer barns och ungdomars utbildning. Projekten och verksamheten för vilka bidrag ansöks ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-30 år. Daghemsverksamhet understöds inte.

Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i stadgarna. Stiftelsen stödjer enskilda högskole- och universitetsstuderande i första hand via Svenska studiefonden. Understöd för bokpaket ansöks direkt från Förbundet Hem och Skola.

På grund av den pågående coronaviruspandemin är det möjligt att denna vår också ansöka om bidrag för virtuell verksamhet eller för att ordna virtuella evenemang inom ramen för stiftelsens ändamål.

Ansökningstid för Lisi Wahls stiftelses understöd är 1.3-15.4 och 1.9-15.10.
01.09 - 15.10.2021
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr och Förbundet Hem och Skola samarbetar kring understöd för lägerskolor i grundskolor och gymnasier. Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor samt gymnasier i Finland har möjlighet att ansöka om ett bidrag för lägerskolor och studieresor. Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att lägerskolan/studieresan har ett pedagogiskt program.

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år (vår och höst) och grundskolor kan ansöka om bidrag under hösten. Närmare information om understöden finns på Hem och Skolas webbsida.

Ansökningstid för stipendierna är 1.3-15.4 och 1.9-15.10.
01.09 - 15.10.2021