Välkommen!

Välkommen till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd samt anmoda om utbetalning av och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om aktuellt stöd som kan sökas just nu. 

Första gången? Registrera dig här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Bidragsansökningar
Ändamålet för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr är att bevilja bidrag för projekt och verksamhet som stöder barns och ungdomars utbildning. Projekten och verksamheten för vilka bidrag ansöks ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-30 år. Daghemsverksamhet understöds inte.

Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i stadgarna. Stiftelsen stöder enskilda högskole- och universitetsstuderande i första hand via Svenska studiefonden. Understöd för lägerskolor och bokpaket ansöks direkt från Förbundet Hem och Skola (http://blanketter.hemochskola.fi/lagerskolblankett).

Ansökningstid för understöden är 1.3-1.5 och 1.9-1.11.
01.09 - 01.11.2019