1. Registrera användarkonto>
Inte klart
2. Tillägg användaruppgifter >
Inte klart
3. Skapa ny ansökan  
Inte klart

Registrera dig

Registrera dig som användare
Ett användarnamn måste bestå av minst 4 tecken. Ett bra användarnamn är t.ex. din e-postadress som är lätt att komma ihåg. Observera att endast några specialtecken godkänns ("@_-."), samt att mellanslag inte är tillåtet. Observera också att varken å, ä eller ö godkänns.

Var noggrann med lösenordet. Ett lösenord måste vara åtminstone 8 tecken långt. Ett bra lösenord innehåller både stora och små bokstäver, siffror samt specialtecken.

Vänligen ange en giltig e-postadress. Vid e-postkorrespondens mellan dig och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr används denna adress.

Om du gör ansökningar både som privatperson och i egenskap av kontaktperson för en grupp eller organisation måste du registrera separata användarkonton. Notera att ansökan om lägerskolstipendium endast kan göras som individuell sökande (t.ex. klassombudet som samtidigt är kontaktperson för ansökan) eller som organisation (många klasser ansöker om lägerskolstipendium/bidrag för studieresa i skolans namn).